Yıldırım Beyazıt University School of Management
Projects
 • Yatırım Projelerinde Karşılaştırmalı Karar Verme Analizi [Comparative Decision Making Analysis in Investment Projects], Araştırmacı, Kalkınma Bakanlığı, 2016.
 • Technical Assistance for the Improvement of Civilian Oversight of Internal Security Sector Project Phase II (ICOISS II), UNDP Local Short Term Expert on Efficient Prevention Tactics for Improving the Services of ISFs, 2014.
 • Merkezi Personel Hizmet Örgütlenmesi Araştırma Projesi, [Organisation of Central Personnel Services] TODAİE, Araştırmacı, 2014.
 • TÜBİTAK 2217-Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı (2013-3), 5. Kamu Politikaları Çalıştayı, Proje Yürütücüsü.
 • TÜBİTAK 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2013-3), Prof. Dr. Göktuğ Morçöl'ün Araştırma Yöntemleri ve Kamu Politikaları adlı semineri ve 5. Kamu Politikaları Çalıştayı açılış konuşması için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne davet edilmesi, Proje Yürütücüsü.
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 5. Kamu Politikaları Çalıştayı (2013) adlı BAP Projesi, Proje Yürütücüsü.
 • Türkiye’de Bakanlık Örgütlenmesi [Ministerial Organization in Turkey]: TODAİE, 2012-2013. Researcher/Araştırmacı.
 • Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim [Inspection and internal audit in the Turkish public administration]: TODAİE, 2010-2011, Researcher/Araştırmacı.
 • SInAN — Strengthening and Integrating Academic Networks [Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Bütünleştirilmesi]: EU/METU, 2008-2009, Researcher/Araştırmacı.
 • Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısı [Institutional Architecture of the EU-Turkey Relations - from Association to Membership]: Akdeniz University, 2009-2010, Researcher/Araştırmacı.
 • Mülki İdare Araştırması Projesi [Territorial Government Research Project]: T.C. İçişleri Bakanlığı, Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM), Project Assistant/Proje Asistanı, 2000.
From Hasan Engin Sener
Revision as of 21:45, 4 October 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search