Yıldırım Beyazıt University School of Management
Courses


2021-2022 Fall


2020-2021 Spring


2020-2021 Fall


2019-2020 Spring


2019-2020 Fall


2018-2019 Spring2018-2019 Fall2017-2018 Spring


2017-2018 Fall


2016-2017 Spring


2016-2017 Fall


2015-2016 Spring


2015-2016 Fall


2014-2015 Spring


2014-2015 Fall


2013-2014 Spring


2013-2014 Fall • Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi, (Strategic Planning and Performance Management), Ahmet Yesevi Üniversitesi, Master's Program, since 2014, Güz/Bahar.
 • Kamu Politikaları ve Etik (Public Policy and Ethics) Gazi Üniversitesi, Kamu Politikaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, since 2013, Bahar.
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İdari Yapıları (EU and Turkish Administrative Institutions) Gazi Üniversitesi, Türkiye-AB İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, since 2013, Bahar.
 • Kamu Yönetiminde İşletmecilik Teknikleri (Management Techniques in Public Administration), TODAIE (Institute of Public Administration for Turkey and Middle East), Yüksek Lisans Programı, since 2013.
 • Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (Public Adminisitration and Theories of Administration), TODAIE (Institute of Public Administration for Turkey and Middle East), Ph.D. Program, 2013-2014, Güz.
 • Yönetim Teknikleri, (Management Techniques), Ahmet Yesevi Üniversitesi, Master's Program, 2013 Güz/Bahar.
 • New Approaches in Public Administration, (Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar) Gazi University, 2013 Fall,
 • Public Management:Past, Today and Future (Kamu İşletmeciliği: Dünü, Bugünü ve Geleceği), Akdeniz University, 2011 Fall.
 • Türk İdare Tarihi (History of Turkish Administration), Akdeniz University, 2009 Spring.
 • Araştırma Yöntemleri (Research Methods), Akdeniz University, 2009 Spring.
 • Kamu Politikaları Analizi (Public Policy Analysis), Akdeniz University, 2009-2011 Fall.
From Hasan Engin Sener
Revision as of 16:30, 4 October 2021 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search