Yıldırım Beyazıt University School of Management
Consultancy
 • Eğitim Seminerlerim [Key Areas: Strategic Planning, Performance Management, Human Resource Management, Research Methods, Public Administration]
  • “Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi,” 107. Dönem Kaymakamlık Kursu, İçişleri Bakanlığı, 25 Mayıs 2021, Ankara.
  • "Human Resources Analytics and Research Methods," The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, Diplomacy Academy, On-line Training Program on Digitalisation for Ghanaian Civil Servants, 27.11.2020.
  • "Human Resources Management and Analytics," The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, Diplomacy Academy, On-line Training Program on Digitalisation for Ghanaian Civil Servants, 27.11.2020.
  • “Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi,” 106. Dönem Kaymakamlık Kursu, İçişleri Bakanlığı, 14 Temmuz 2020, Ankara.
  • “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi,” 104. Dönem Kaymakamlık Kursu, İçişleri Bakanlığı, 28 Ağustos 2018, Ankara.
  • "Kamu Politikalarında İyi Yönetişim Uygulamaları," Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı, Argüden Governance Academy, 10 Mayıs 2018.
  • "Kamu Performans Yönetimi," KKTC Başbakanlık, 22 Mart Şubat 2017, Lefkoşa.
  • "Kamuda Performans Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon, Stratejik Yönetim ve Planlama," 1. Dönem İçişleri Uzmanlığı Kursu 15 Mart 2017, Ankara
  • "Kamu Yönetiminde Vatandaş Odaklılık," ASKİ, 7 Haziran 2016, Ankara.
  • "Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi," Ahi Evran Üniversitesi, 17 Şubat 2016, Ankara.
  • "Kamuda Performans Yönetimi," İçişleri Bakanlığı 101. Dönem Kaymakamlık Kursu, 16 Şubat 2016, Ankara.
  • "Kamu Yönetimi ve Küreselleşme," İçişleri Bakanlığı 101. Dönem Kaymakamlık Kursu, 16 Şubat 2016, Ankara.
  • "Araştırma Yöntemleri," Hazine Müsteşarlığı, 03-04 Şubat 2016, Ankara.
  • "Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi," Kamu Personel Rejimi ve Uygulaması, Azerbaycan İdarecilik Akademisi, 4 Aralık 2015, Bakü, Azerbaycan.
  • “Kamu Yönetiminde Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş,” Maliye Bakanlığı Personelinin Bireysel Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Yönelti ve Yöntem Belirleme Atölye Çalışması, TODAİE, 26 Kasım 2015, Ankara.
  • "Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine," Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Eğitim Semineri, 13 Kasım 2014.
  • "Motivasyon," Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Eğitim Semineri, 14 Kasım 2014.
  • "Kamu Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik," İçişleri Bakanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Eğitim Semineri, 13 ve 20 Kasım 2013.
 • Uygulamalarım ve Danışmanlıklarım [Key areas: Strategic planning, Total quality management, HRM (Job Analysis)]
  • PESTLE Analizi: Türk Kızılayı (Koordinatör ve Danışman olarak)
  • İş Analizi: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü (İK Danışmanı olarak) (Koordinatör: Prof. Dr. Rafet Aktaş)
  • Stratejik Plan: Devlet Malzeme Ofisi (Danışman yardımcısı olarak) (Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet Barca )
  • Stratejik Plan: Kamu Gözetimi Kurumu (Danışman yardımcısı olarak) (Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet Barca )
  • Toplam Kalite Yönetimi: Akdeniz Üniversitesi İİBF. (Fakülte Temsilcisi olarak) (Koordinatör: Prof. Dr. Şafak Aksoy)
From Hasan Engin Sener
Revision as of 09:33, 26 May 2021 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search