Yıldırım Beyazıt University School of Management
Articles
(English)
(One intermediate revision by one user not shown)
Line 16: Line 16:
  
 
==English==
 
==English==
 +
# Şener, H. E. (2017) [https://aybu.edu.tr/hesener/contents/files/948sener_ebes_rome_2017.pdf Performance Management in the Public Sector: The Case of Turkey.] In ''22nd EBES Conference Proceedings - Volume 3'', 25 May 2017, Rome, Italy.
 
# Şener, H.E. (2014) [http://ybu.edu.tr/hesener/contents/files/624The_EUs_Future_Enlargement_and_its_Chall.pdf The EU's Future Enlargement and its Challenges] (pp.65-74), in Csilla Gömbös, János Kálmán, Barna Arnold Keserű (Eds.) ''Global and Local Issues'', Libri Collegii de Batthyány No. 3., Győr, Hungary: Universitas-Győr Ltd, 8983034-1-08.  
 
# Şener, H.E. (2014) [http://ybu.edu.tr/hesener/contents/files/624The_EUs_Future_Enlargement_and_its_Chall.pdf The EU's Future Enlargement and its Challenges] (pp.65-74), in Csilla Gömbös, János Kálmán, Barna Arnold Keserű (Eds.) ''Global and Local Issues'', Libri Collegii de Batthyány No. 3., Győr, Hungary: Universitas-Győr Ltd, 8983034-1-08.  
 
# Şener, H.E. (2013) [https://www.academia.edu/32294250/The_Universality_and_Objectivity_of_the_Capitalist_Management_Techniques_in_the_Context_of_Taylorism_and_Market The Universality and Objectivity of the Capitalist Management Techniques in the Context of Taylorism and Market], TODAIE's Review of Public Administration, Volume 7, Issue 4, December 2013, p.81-95.
 
# Şener, H.E. (2013) [https://www.academia.edu/32294250/The_Universality_and_Objectivity_of_the_Capitalist_Management_Techniques_in_the_Context_of_Taylorism_and_Market The Universality and Objectivity of the Capitalist Management Techniques in the Context of Taylorism and Market], TODAIE's Review of Public Administration, Volume 7, Issue 4, December 2013, p.81-95.

Revision as of 17:05, 24 March 2020

Turkish

 1. Şener, H. E. (2017) Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 12, Sayı 28, Aralık 2017, s. 1-26.
 2. Şener, H.E. (2015) Kamu Yönetimi Eğitiminde Alternatif Stratejiler, in B.Parlak, M. Okçu & E. Akman (Eds.) Kamu Yönetimi Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, İstanbul: Ekin.
 3. Şener, H.E. & Özcan, K. (2015) Post-yapısalcılıktan Post-modernizme: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler (pp.11-46) in Ö. Köseoğlu & M.Z. Sobacı (Eds.) Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Bursa:Dora.
 4. Şener, H. E. & Doğan, İ. Ç. (2014) “Sağlık Bakanlığı’nda Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş,” iç. Aytül G. Demirci, Esra E.Kilim ve Esra Dik (Der.) Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı (s. 563-583), Memleket Yayınları, Ankara: YAYED.
 5. Şener, H. E. (2013) Taylorizm ve Piyasa Bağlamında Kapitalist Yönetim Tekniklerinin Evrenselliği ve Nesnelliği, Amme İdaresi Dergisi, 46 (4), 93-106.SSCI
 6. Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları, s. 586-603.
 7. Şener, H. E. (2010). Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş. In H. E. Şener & E. Esen (Eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya (pp. 65-88). Ankara: Phoenix.
 8. Şener, H. E. (2008). Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve İdari Reform İlişkisi. Memleket Siyaset Yönetim 3 (7), 112-138.
 9. Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. In Ş. Aksoy ve Y. Üstüner (Ed.) Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar (pp. 27-44). Ankara: Nobel.
 10. Şener, H. E. (2005). Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk. Amme İdaresi Dergisi38 (4), 1-22.
 11. Şener, H. E. (2005). Siyasal İslam'ın Türkiye'deki Yeni İdeolojisi: Batıcı Pragmatizm. In F. Ercan ve Y. Akaya (Ed.) Kapitalizm ve Türkiye II Ankara: Dipnot.
 12. Şener, H. E. (2004). Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi'nin Kamu Hizmeti Anlayışı. Amme İdaresi Dergisi37 (3), 121-146.
 13. Şener, H. E. (2003). Yeni Sağın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak. Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi 4 (16), 2-8.

English

 1. Şener, H. E. (2017) Performance Management in the Public Sector: The Case of Turkey. In 22nd EBES Conference Proceedings - Volume 3, 25 May 2017, Rome, Italy.
 2. Şener, H.E. (2014) The EU's Future Enlargement and its Challenges (pp.65-74), in Csilla Gömbös, János Kálmán, Barna Arnold Keserű (Eds.) Global and Local Issues, Libri Collegii de Batthyány No. 3., Győr, Hungary: Universitas-Győr Ltd, 8983034-1-08.
 3. Şener, H.E. (2013) The Universality and Objectivity of the Capitalist Management Techniques in the Context of Taylorism and Market, TODAIE's Review of Public Administration, Volume 7, Issue 4, December 2013, p.81-95.
 4. Şener, H.E. (2013) Hungary's Anti-Crisis Policies and the “Goulash” Way, In: Jubileumi Kötet - Jubilee Volume. Edited by Gábor Kecskés. Győr: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, pp. 225-239.
 5. Şener, H. E. (2010). Power to delay: Turkey's EU accession process within the context of a process-driven approach. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi10 (19), 215-231.
 6. Esen, E. & Şener, H. E. (2010). Evolution of the Institutional Architecture of the Turkey-EU Relations. In H. E. Şener & E. Esen (Eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya(pp. 39-64). Ankara: Phoenix.
 7. Şener, H. E. (2007). Territorial Reorganisation of Hungary. In P. Smuk (Ed.) Central European Case Studies (pp.90-120). Győr: Batthyány Lajos Szakkollégium.
From Hasan Engin Sener
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search