Yıldırım Beyazıt University School of Management
Academic Vitae
Social Media
Follow me
Linkedin Academia Twitter Youtube
Hengin2.JPG

Prof. Dr. Hasan Engin Şener, PhD
Professor of Management and Organisation
Department of Business Administration

Phone: +90 312 906 16 33
Email: hesener@aybu.edu.tr
Personal website: http://www.enginsener.com
Researcher ID: J-8801-2017
Orcid ID: 0000-0003-0873-0940
Türkçe Özgeçmiş: CVEducation

Ph.D. degree: Political Science and Public Administration, METU, 2008.
Master's degree: Administrative Sciences, Ankara University, 2002.
Bachelor degree: Public Administration, Ankara University, 2000.

Academic Experience

Present

 • Full-Time Professor Dr. at Yıldırım Beyazıt University
 • Part Time Instructor at Middle East Technical University (METU)
 • Part Time Instructor at Ahmet Yesevi University


Past
2019 - 2020 Vice Dean at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Business School
2017 - 2019 Part Time Instructor at Çankaya University
2013 - 2018 Part Time Instructor at TODAIE (Institute of Public Administration for Turkey and Middle East)
2017 - 2017 Part Time Instructor at Atılım University
2017 - 2017 Acting Chairman of International Trade and Business Department at AYBU
2016 - 2017 Vice Dean at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Business School
2013 - 2015 Part Time Instructor at Gazi University
2013 - 2015 Vice Dean at Yıldırım Beyazıt University, Business School
2012 - 2015 Assistant Professor Dr. at Yıldırım Beyazıt University
2012 - 2012 (Jan) Visiting Scholar, Circap, University of Siena, Italy.
2010 - 2012 Assistant Professor Dr., and Vice Dean at Akdeniz University, FEAS
2009 - 2010 Research Assistant Dr. at Akdeniz University
2009 - 2009 Post-doc Research Fellow at Center for European Studies, METU
2007 - 2007 (Jan-Aug) Visiting Researcher at ISES, Kőszeg, Hungary
2002 - 2008 Research Assistant at METU

Memberships

 • Alumni of the Faculty of Political Sciences (Mülkiyeliler Birliği)
 • METU Alumni Organization (ODTÜ Mezunlar Derneği)
 • Personnel Management Association of Turkey (PERYÖN)
 • American Society for Public Administration (ASPA)
 • Association for Middle Eastern Public Policy and Administration (AMEPPA)
 • Turkish Hungarian Friendship AssociationResearch Interests

 • New Public Management
 • Strategic Management
 • Human Resource Management
 • Public Policy AnalysisCertificates

 • Cooperative Management, Ministry of Trade and Anadolu University.
 • Ottoman Paleography - Intermediate (Handwriting/Manuscripts), Ankara University, Continuing Education Center (ANKÜSEM)
 • Public Performance Measurement Certificate (Public Performance Measurement & Reporting Network, National Center for Public Performance, Rutgers University, New Jersey, USA)
 • TS EN ISO 9001 Quality Management System, Internal Auditor
 • ISO 10002 Customer Satisfaction Management System
 • TS EN ISO 9001 Quality Management System
 • Effective Speed ReadingProjects

 • UNDP National Short-Term Expert, "Strengthening the Civilian Oversight of Internal Security Forces Phase III" Project, UNDP, 2020-2021.
 • Yatırım Projelerinde Karşılaştırmalı Karar Verme Analizi [Comparative Decision Making Analysis in Investment Projects], Araştırmacı, TODAİE/Kalkınma Bakanlığı, 2016.
 • Technical Assistance for the Improvement of Civilian Oversight of Internal Security Sector Project Phase II (ICOISS II), UNDP Local Short Term Expert on Efficient Prevention Tactics for Improving the Services of ISFs, 2015.
 • Merkezi Personel Hizmet Örgütlenmesi Araştırma Projesi, [Organisation of Central Personnel Services] TODAİE, Araştırmacı, 2014.
 • TÜBİTAK 2217-Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı (2013-3), 5. Kamu Politikaları Çalıştayı, Proje Yürütücüsü.
 • TÜBİTAK 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2013-3), Prof. Dr. Göktuğ Morçöl'ün Araştırma Yöntemleri ve Kamu Politikaları adlı semineri ve 5. Kamu Politikaları Çalıştayı açılış konuşması için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne davet edilmesi, Proje Yürütücüsü.
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 5. Kamu Politikaları Çalıştayı (2013) adlı BAP Projesi, Proje Yürütücüsü.
 • Türkiye’de Bakanlık Örgütlenmesi [Ministerial Organization in Turkey]: TODAİE, 2012-2013. Researcher/Araştırmacı.
 • Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim [Inspection and internal audit in the Turkish public administration]: TODAİE, 2010-2011, Researcher/Araştırmacı.
 • SInAN — Strengthening and Integrating Academic Networks [Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Bütünleştirilmesi]: EU/METU, 2008-2009, Researcher/Araştırmacı.
 • Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısı [Institutional Architecture of the EU-Turkey Relations - from Association to Membership]: Akdeniz University, 2009-2010, Researcher/Araştırmacı.
 • Mülki İdare Araştırması Projesi [Territorial Government Research Project]: T.C. İçişleri Bakanlığı, Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM), Project Assistant/Proje Asistanı, 2000.

Publications

Books/Book chapters

Books

 1. Onur Ender Aslan, Hikmet Kavruk, Mete Yıldız, Yılmaz Üstüner İpek Özkal Sayan, Hasan Engin Şener, Vahide Feyza Urhan (2016) Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi [Organisation of Central Personnel Services], Ankara: TODAİE, ISBN 978-975-8918-74-4.
 2. Gaspar, R. ve Şener, H. E.(2015) Etkili Önleme Taktiklerine İlişkin Kılavuz Notu, UNDP Kitap Serisi: Türkiye'deki İç Güvenlik Kuvvetlerinin Sivil Gözetimi, Ertem: Ankara, 978-9944-0945-4-2
 3. Şener, H. E. ve Barca, M. (2014) Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi [Strategic Planning and Performance Management], (Ders Notu/Lecture Notes) Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi.
 4. Şener, H.E. ve Barca, M. (2013) Yönetim Teknikleri [Management Techniques], (Ders Notu/Lecture Notes) Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi.
 5. Şener, H. E. ve Esen, E. (Eds.) (2010) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya. [Organization of EU Accession Process: Turkey, Hungary, and Poland] Ankara: Phoenix.
 6. Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey. Ankara: Phoenix.Refereed journal articles

 1. Bayır, F. & Şener, H. E., (2021), Yönetimde Başarı için İki Etken: Etkililik ve Verimlilik, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (2): 287-304.
 2. Şener, H. E. (2020) Aklın Trajedisi ve Bir Suçlama Olarak Bürokrasi: Kafka'nın Dava'sı ve Şato'su, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 15, Sayı 33, Haziran 2020, 1-34.
 3. Sünbül, E. & Şener, H. E., (2020), Yöneticilerin Kişilik Özelliklerinin Liderlik Davranışlarına Etkisi: Kamu Güvenliği Alanında Görgül Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (2): 98-115.
 4. Şener, H. E. (2017) Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 12, Sayı 28, Aralık 2017, s. 1-26.
 5. Şener, H. E. (2016), The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, Political Studies Review, 14(4), 555-556. doi: 10.1177/1478929916663333 SSCI
 6. Şener, H. E. (2015), A Complexity Theory for Public Policy. Political Studies Review, 13: 438. doi: 10.1111/1478-9302.12100_42 SSCI
 7. Şener, H. E. (2014). Public Management in the United Kingdom: A New Introduction. Political Studies Review, 12(2), 311. doi:10.1111/1478-9302.12053_101 SSCI
 8. Şener, H. E. (2014). Leadership in the British Civil Service: A Study of Sir Percival Waterfield and the Creation of the Civil Service Selection Board. Political Studies Review, 12(2), 312. doi:10.1111/1478-9302.12053_102 SSCI
 9. Şener, H.E. (2013) The Universality and Objectivity of the Capitalist Management Techniques in the Context of Taylorism and Market, TODAIE's Review of Public Administration, Volume 7, Issue 4, December 2013, p.81-95. SSCI
 10. Şener, H. E. (2013) Taylorizm ve Piyasa Bağlamında Kapitalist Yönetim Tekniklerinin Evrenselliği ve Nesnelliği, Amme İdaresi Dergisi46 (4), 93-106.SSCI
 11. Şener, H. E. (2012). Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge. Political Studies Review 10(3), 445. SSCI
 12. Şener, H. E. (2011). Reasserting the Public in Public Services: New Public Management Reforms. Political Studies Review 9 (3), 420-421. SSCI
 13. Şener, H. E. (2011). State Management: An Enquiry into Models of Public Administration and Management. Political Studies Review 9 (2), 273-274. SSCI
 14. Şener, H. E. (2011). Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. Political Studies Review 9 (1), 99-100. SSCI
 15. Şener, H. E. (2010). Power to delay: Turkey's EU accession process within the context of a process-driven approach. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi10 (19), 215-231.
 16. Şener, H. E. (2010). The Libertarian Illusion: Ideology, Public Policy, and the Assault on the Common Good. Political Studies Review 8 (2), 224-225. SSCI
 17. Şener, H. E. (2009). Public Values and Public Interest: Counter-balancing Economic Individualism. Political Studies Review 7 (3), 402-404. SSCI
 18. Şener, H. E. (2009).The Modern State: Theories and Ideologies. Political Studies Review 7 (2), 244-245. SSCI
 19. Şener, H. E. (2008). Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms. Political Studies Review 6 (3), 416-417. SSCI
 20. Şener, H. E. (2008). The Primacy of Politics: Social Democracy and the Making of Europe's Twentieth Century. Political Studies Review 6 (1), 99-100. SSCI
 21. Şener, H. E. (2008). Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve İdari Reform İlişkisi. Memleket Siyaset Yönetim 3 (7), 112-138.
 22. Şener, H. E. (2006). Politics, Policy, and Organisations: Frontiers in the Scientific Study of Bureaucracy. Political Studies Review 4 (3).
 23. Şener, H. E. (2006). Remaking Governance. Political Studies Review 4 (3).
 24. Şener, H. E. (2006). A Better Globalisation: Legitimacy, Reform and Governanceby. Political Studies Review 4 (2), 230. (Book Review)
 25. Şener, H. E. (2006). Time for Revolution. Political Studies Review 4 (2), 184.
 26. Şener, H. E. (2006). Globalisation and the Future of the Welfare State. Political Studies Review 4 (2), 244-245.
 27. Şener, H. E. (2006). Putting Liberalism in Its Place. Political Studies Review 4 (1), 65.
 28. Şener, H. E. (2005). Governance. Political Studies Review 3(3), 457-458.
 29. Şener, H. E. (2005). Ethnic Politics in Europe. Political Studies Review 3 (3), 437.
 30. Şener, H. E. (2005). Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk. Amme İdaresi Dergisi38 (4), 1-22.
 31. Şener, H. E. (2004). Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi'nin Kamu Hizmeti Anlayışı. Amme İdaresi Dergisi37 (3), 121-146.
 32. Şener, H. E. (2003). Yeni Sağın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak. Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi 4 (16), 2-8.

Book chapters

 1. Şener, H.E. (2015) Kamu Yönetimi Eğitiminde Alternatif Stratejiler,[Alternative Strategies in Public Administration Education] in B.Parlak, M. Okçu & E. Akman (Eds.) Kamu Yönetimi Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, İstanbul: Ekin.
 2. Şener, H.E. & Özcan, K. (2015) Post-yapısalcılıktan Post-modernizme: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler [From Post-structuralism to Post-modernism: New Perspectives in Public Administration] (pp.11-46) in Ö. Köseoğlu & M.Z. Sobacı (Eds.) Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Bursa:Dora.
 3. Şener, H.E. (2014) The EU's Future Enlargement and its Challenges (pp.65-74), in Csilla Gömbös, János Kálmán, Barna Arnold Keserű (Eds.) Global and Local Issues, Libri Collegii de Batthyány No. 3., Győr, Hungary: Universitas-Győr Ltd, 8983034-1-08.
 4. Şener, H. E. & Doğan, İ. Ç. (2014) “Sağlık Bakanlığında Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş,” [Transition from Personnel Management to HRM in the Ministry of Health] iç. Aytül G. Demirci, Esra E.Kilim ve Esra Dik (Der.) Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı (s. 563-583), Memleket Yayınları, Ankara: YAYED.
 5. Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. [An Analysis of Public Personnel Policies in Turkey] İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları, s. 586-603.
 6. Şener, H.E. (2013) Hungary's Anti-Crisis Policies and the “Goulash” Way, In: Jubileumi Kötet - Jubilee Volume. Edited by Gábor Kecskés. Győr: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, pp. 225-239.
 7. Şener, H. E. (2010). Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş. In H. E. Şener & E. Esen (Eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya (pp. 65-88). Ankara: Phoenix.
 8. Esen, E. & Şener, H. E. (2010). Evolution of the Institutional Architecture of the Turkey-EU Relations. In H. E. Şener & E. Esen (Eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya(pp. 39-64). Ankara: Phoenix.
 9. Şener, H. E. (2007). Territorial Reorganisation of Hungary. In P. Smuk (Ed.) Central European Case Studies (pp.90-120). Győr: Batthyány Lajos Szakkollégium.
 10. Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. In Ş. Aksoy ve Y. Üstüner (Ed.) Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar (pp. 27-44). Ankara: Nobel.
 11. Şener, H. E. (2005). Siyasal İslam'ın Türkiye'deki Yeni İdeolojisi: Batıcı Pragmatizm. In F. Ercan ve Y. Akaya (Ed.) Kapitalizm ve Türkiye II Ankara: Dipnot.


Refereed conference papers

 1. Şener, H. E. (2020) Career Tendencies of AYBU Business School Students, Presented at FsCongress International Congress on Social Sciences, 27 May 2020, Adana (Online), Turkey.
 2. Şener, H. E. (2018) Performance Audit on Paper, Performance Information Audit in Practice: The Case of the Turkish Court of Accounts, Presented at 25th EBES Conference, 25 May 2018, Germany, Berlin.
 3. Şener, H. E. (2017) Performance Management in the Public Sector: The Case of Turkey. In 22nd EBES Conference Proceedings - Volume 3, 25 May 2017, Rome, Italy.
 4. Şener, H. E. & Barca, M. (2015) Performance management as a tool for improvement: Implications for Turkey in comparison to the US experience, Presented at the ASPA Annual Conference, 8 March 2015, Chicago, IL.
 5. Şener, H. E. (2014) The EU's Future Enlargement and the Challenges Ahead. Széchenyi István University, 9th Batthyány Summer School, 17 July 2014, Győr, Hungary.
 6. Şener, H. E. ve Doğan, İ. Ç. (2013) Sağlık Bakanlığı’nda Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş, TSBD 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 5 Aralık 2013.
 7. "Üniversitelerin Akademik Personel Sorunları: 2006 Yılından Önce Kurulmuş Devlet Üniversiteleri Örneklemi," [Academic Personnel Problems of the State Universities Established Before 2006] Hacettepe Üniversitesi, 4. Kamu Politikaları Çalıştayı, Ankara, 28.09.2012.
 8. “Türkiye’de Uygulanan Düzenleyici Etki Analizlerinin Ussallığı” [Rationality of the Regulatory Impact Analyses Implemented in Turkey], 2. Kamu Politikaları Çalıştayı, TODAİE, Ankara,11.06.2010.
 9. “Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci,” [The EU Accession Process in Hungary and Turkey], Selçuk Üniversitesi, Konya, 02.03.2010.
 10. “Evolution of the Institutional Architecture of the EU-Turkey Relations,” (With Erol Esen) Strengthening and Integrating Academic Networks (SINAN), Flagship Conference, METU, Ankara, 8 Oct 2009.
 11. “Turkey’s EU-Oriented Organisation,” International Workshop, Strengthening and Integrating Academic Networks (SINAN), Akdeniz University, Antalya, Turkey, 19 June 2009.
 12. “Better Regulation: The Case of Turkey,” Better Regulation: Shared Experience, Bulgarian Association of Chevening Scholars, Sofia, Bulgaria, 20 Feb 2009.
 13. “Territorial Reorganization of Hungary,” Batthyány Summer School, Batthyány Lajos College of Law, Széchenyi István University, Győr, Hungary, 19.07.2007.
 14. “Why Power to Delay Matters? A Process-Driven Approach to European Enlargement (The Case of Turkey)” The Temporality of Europeanisation and Enlargement, EU-Consent Workshop, Potsdam, Germany, 15-16 Feb 2007.
 15. "Post-Communist Public Administration Reform in Hungary, Poland and Romania", Paper, Third CEU Graduate Conference, Central European University, Budapest, Hungary, 26 May 2007.
 16. "e-Devlet Hizmetlerine Talep Yaratma Modelleri," [Demand Creation Models for e-Government services] (Çalışma Grubu Başkanı olarak - served as Chairman of the Working Group) TBD-KamuBİB, Ankara, 26.04.2006.
 17. "Reformun Toplumsal Temeli," [Social Basis of the Reform] Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 8.12.2005.
 18. "Kamu Yönetiminde Postmodernizm," [Postmodernism in Public Administration] III. Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor III), ODTÜ, 17.11.2005.
 19. "Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar," [New Approaches in Public Administration] 21. Yüzyılda Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformu Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 27. 04.2004.
 20. "Siyasal İslam'ın Yeni İdeolojisi: Batıcı Pragmatizm," [New Ideology of Political Islam: Pro-Western Pragmatism] Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 04. 12. 2003.
From Hasan Engin Sener
Revision as of 21:12, 24 August 2022 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search