Yıldırım Beyazıt University School of Management
Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim

Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim (Inspection and internal audit in the Turkish public administration)

  • Türkiye’de kamu yönetimi yapılanmasının içeriğini belirleyen, devletin temel nitelikleri ve devletin toplum içinde konumlanışı ya da konumlandırılışıdır. Türk kamu yönetimi üzerine yapılan tartışma ve araştırmalarda, kamu yönetiminin bu içeriği ihmal edildiğinden, açıklayıcılığı sınırlı hatta tartışmalı araştırma ve tartışmalar yapılmaktadır. Genel olarak bu konuyla ilgili olarak yapılan araştırma ve tartışmaların büyük çoğunluğunda, kamu yönetiminin herhangi bir alanına ilişkin sorun, teknik bir temelde ele alınmış ve bu temel kapsamında çözümler üretilip öneriler geliştirilmiştir. Sosyal bilimlerin özellikle de siyasal bilimlerin, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat gibi alt alanlarında mutlak anlamda teknik bir konu yoktur. İçeriği sadece teknik temelde ortaya konularak çözümlenecek sosyal bir olgu olmadığından, bu alanda yapılan araştırma ve çalışmaların büyük çoğunluğunun bu kapsamda bir bilimsel meşruiyet sorunu olduğu, olacağı açıktır. Bununla birlikte, kamu yönetiminin siyasal ve toplumsal içeriği veri alınarak ve sorun çözme odaklı teknik çalışmalarda üretilen öneri ve çözümler, veri alınan düzlem kapsamında geçerli olacaktır. Ancak, teknik temelde yapılan çözüm ve önerilerin başlı başına sorun tanımlayıcı ve açıklayıcı bir niteliği ve özü olduğunu iddia etmek de kolay değildir. Yapılan her teknik öneri ve çözümlerde veri olarak alınan bir bağlamın olduğu unutulmamalıdır. Kamu yönetimi alanında yapılan araştırma, makale ve tezlerin de büyük bir bölümünde, ana bağlam veri alınmış, alınmaktadır.
From Hasan Engin Sener
Jump to: navigation, search