Yıldırım Beyazıt University School of Management
Kamu Politikaları Analizi


Dersin Öğretim Üyesi

Hasan Engin Şener

Dersin Verildiği Düzey

Lisans, 4. Sınıf, Zorunlu Ders.

Dersin Amacı

Politika süreçlerini çözümeleme yeteneği kazandıracak araç ve yöntemleri tartışmak.

Öğrenim Kazanımları

 • Genel kamu politikası süreçlerini ana hatlarıyla kavrayabilmek.
 • Kamu politikaları oluşturma ve çözümleme yeteneğine sahip olabilmek.
 • Kamu politikalarına ilişkin temel teori ve yaklaşımları kavrayabilmek.
 • Kamu politikalarına ilişik analitik düşünebilmek ve kapsayıcı çözümlemeler yapabilmek.

Değerlendirme

Ara Sınav Notu : Ödev (25) + Quiz (5) + Ara Sınav (70)
Final Sınav Notu : Ödev (25) + Quiz (5) + Final Sınavı (70) + (varsa) “bonus” puanı
Başarı Notu: Ara Sınav notunun %40’ı + Final Sınav notunun %60’ı.

Ödevler

Ödev formatı için tıklayınız.

Kaynaklar

Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

1. Hafta

 • 1. Hafta: Kavramsal Çerçeve
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

2. Hafta

 • 2. Hafta: Sosyal Bilimler ve Bilim Felsefesi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

3. Hafta

 • 3. Hafta: Siyaset Felsefesi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

4. Hafta

 • 4. Hafta: Devletin Ekonomiye Müdahalesi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

5. Hafta

 • 5. Hafta: Siyasa Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

6. Hafta

 • 6. Hafta: Karar Alma ve Rasyonellik (Ussallık)
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

7. Hafta

 • 7. Hafta: Devlet ve Bürokrasi
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

8. Hafta

 • 8. Hafta: İşletmecilik ve Yönetişim
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

9. Hafta

 • 9. Hafta: Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Kamu Politikaları
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.

10. Hafta

 • 10. Hafta: Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Kamu Politikaları
 • Ders tanıtmalığı için tıklayınız.


 • 2009-Güz döneminde, Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Politikaları Analizi dersinde en çok başarı gösteren ilk 10 öğrencinin isimleri aşağıdaki gibidir. Tüm sınıf adına kendilerini tebrik ederim:
 • 1. Gökhan KARAHAN, 2. Edip DEMİRCAN, 3.ler: Öznur TART, Süleyman Tolga ÜSTÜN ve Ayşe Gül UÇAR, 6.lar: Levent GÜMEN ve Erhan MUTLU, 8. Metin YEGİT, 9. Ebru Saadet ERTEM, 10. Önder ÇELEBİ.
 • 2010-Güz döneminde, Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Politikaları Analizi dersinde en çok başarı gösteren ilk 10 öğrencinin isimleri aşağıdaki gibidir. Tüm sınıf adına kendilerini tebrik ederim:
 • 1.Erdem VAROL 2.Selim ŞAŞ 3.Çiğdem Hatice ÇAKIR 4.Kamil KORALAY 5.Utku TUFAN 6.Mehmet SOYSAL 7.Serpil ORUÇLU 8.Nurbahar KALKAN 9.lar: Pinar ÜRER,.Hava KÜPELİ ve Hüseyin MUTLU
 • 2011-Güz döneminde, Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Politikaları Analizi dersinde en çok başarı gösteren ilk 10 öğrencinin isimleri aşağıdaki gibidir. Tüm sınıf adına kendilerini tebrik ederim:
 • 1. ler: Edibe ARIK, Gamze AKKAŞ, Gülçin Özge TAN ve Özge PALAZ 5. Gülçin NAYMAN 6. İnci YURDAKUL 7. Aslı ACAR 8.ler Özge YILDIRAN, Haydar TANRIVER ve Hakan Celil EKŞİ
From Hasan Engin Sener
Jump to: navigation, search